Kinderopvang Piccolini nieuws header

Kinderopvang Piccolini

  >  Nieuws   >  Pedagogisch beleidsplan
Kinderopvang Piccolini beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

  • 1. Inleiding

Dit is het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Piccolini. In het beleidsplan worden de pedagogische visie en werkwijze beschreven. Het pedagogisch beleid is geschreven voor de organisatie en de werknemers, om richting te geven aan de werkwijze. Het pedagogisch beleidsplan wordt zo nodig gecontroleerd en waar nodig aangepast. Kinderopvang Piccolini bestaat uit twee vestigingen. De vestiging Home in oud-Rijswijk en de vestiging Nature in Den Haag.

  • 2. Pedagogische visie

Piccolini werkt met een gecombineerde visie, die is gecreëerd vanuit de visies Reggio Emilia en Jenaplan. Bij Piccolini gaan wij ervan uit dat kinderen competent, krachtig en intelligent zijn, waarbij wij oog hebben voor de gemeenschap waarin het kind opgroeit. Het kind leert door interactie met zijn omgeving en is zelf de regisseur van de eigen ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers (pm’ers) bieden de veiligheid, ruimte en materialen om dit mogelijk te maken. Kinderopvang Piccolini gelooft in een groenere betere wereld en bouwt iedere dag aan generaties die daaraan bijdragen. Hierdoor zijn we niet zomaar een kinderopvangorganisatie, maar een plek waar de ontwikkeling van het kind en de wereld centraal staat. Immers, de eerste jaren in het leven van een kind zijn essentieel voor welk persoon hij straks zal worden – welke rol hij zal gaan spelen in zijn eigen leven, in het leven van zijn naasten en in de wereld waarin we leven. Piccolini wil ook ouders en pm’ers centraal stellen in de opvoeding van kinderen en een plek zijn waar kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders zich thuis kunnen voelen. Er vooral een plek zijn ‘’Waar een kind, kind kan zijn’’.

  • 2.1. Reggio Emilia

Loris Malaguzzi was een Italiaanse filosoof en grondlegger van de visie. De visie is ontstaan in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Reggio Emilia gaat ervan uit dat kinderen niet met ‘lege hoofden’ ter wereld komen, maar vanaf de geboorte competent, krachtig en intelligent zijn. Reggio Emilia gaat uit van drie belangrijke pedagogen. De eerste en de belangrijkste pedagoog zijn de kinderen voor elkaar. Kinderen leren het meeste van elkaar en begrijpen elkaar, zonder daarbij woorden te hoeven gebruiken. De tweede pedagoog zijn de volwassenen. Volwassenen zorgen ervoor dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren, door bijvoorbeeld het proces van samen spelen te begeleiden. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen en gaan hierbij kind-volgend te werk. Zij luisteren, observeren en sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses en behoeften van de kinderen. De derde pedagoog is de ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan het gebouw en de ruimtes zelf, maar ook het spelmateriaal wat er te vinden is. De ruimte moet uitdagen tot onderzoeken en ontdekken. Kinderen beschikken over vele communicatiemogelijkheden, ook al kunnen zij misschien nog niet praten. Reggio Emilia gaat ervan uit dat kinderen honderd talen spreken. “Het kind heeft honderd talen, honderd handen, honderd gedachten, honderd manieren van denken, van spelen, van spreken” – Loris Malaguzzi. Alle kinderen beschikken over mimiek, geluiden en bewegingen waarin zij zich kunnen uitdrukken. Naarmate het kind ouder wordt, komen er steeds meer ‘talen’ bij waarin het kind zich kan uitdrukken. Naast het maken van geluiden en bewegingen kan het kind zich ook uitdrukken met drama, muziek, klei, verf, potloden en speelgoed. Het is de opdracht van de pedagogisch medewerkers om kinderen de mogelijkheid te geven om al deze talen te ontwikkelen en te leren ‘spreken’. Piccolini biedt verschillende activiteiten aan zodat alle ‘talen’ aan bod komen.

  • 2.2. Jena plan

De pedagogische benadering ‘’het Jena plan’’ heeft veel raakvlakken met Reggio Emilia. Bij beide visies staat het unieke kind centraal. Bij het Jenaplan is het gebruikelijk dat de kinderen worden ingedeeld in verticale groepen. Hierdoor leren de kinderen dat er verschillen mogen zijn in leeftijden, ontwikkeling, spel en talenten net zoals in het gezin en in de wereld om ons heen. Door verschillende leeftijden bij elkaar te brengen kunnen de jonge kinderen leren van de oudere kinderen en ook andersom. De jonge kinderen kijken op naar wat de ouderen kinderen doen en zien hun succes als een voorbeeld. De oudere kinderen kunnen de kleinere helpen. Dit geeft de oudere kinderen een verantwoordelijkheidsgevoel. Op deze manier doen alle kinderen belangrijke sociale ervaringen op. Piccolini werkt met verticale groepen, maar heeft ook aparte peuter- en babygroepen. Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 4 ‘De groepen’.

Piccolini werkt iedere maand met een thema. Door met verschillende thema’s te werken leren de kinderen kennis maken met de wereld om hen heen. Dagelijks heeft Piccolini één of twee kringtijden waarin het thema aan bod komt. In de kringtijden zingen we liedjes, vertellen we verhalen en luisteren we naar elkaar. Bekende feestdagen worden ook gevierd bij Piccolini en komen terug in de verschillende thema’s. Het Jena plan kenmerkt zich ook in het stimuleren van de zelfstandigheid. Bij Piccolini stimuleren we de zelfstandigheid door de kinderen bewust te maken van verschillende taken zoals het zelf omkleden, tafeldekken, opruimen etc. Het geeft de kinderen zelfvertrouwen wanneer zij taken zelf kunnen uitvoeren. Hierover is meer te lezen in paragraaf 3.1 ‘Ondersteunen van autonomie’.

 

Bekijk hele versie