Kinderopvang Piccolini nieuws header

Kinderopvang Piccolini

  >  Nieuws   >  Opening 11 Mei
Kinderopvang Piccolini opening

Opening 11 Mei

Kinderdagverblijven gaan per 11 mei volledig open. Wij zijn heel blij dat Piccolini na de meivakantie weer open gaat en vinden het tegelijkertijd uiteraard ook spannend. We zijn ons aan het voorbereiden op de heropening van de opvang en houden rekening met de 1,5-meter samenleving. We gaan dan ook striktere afspraken maken over hygiënemaatregelen en het halen en brengen van je kind/kinderen. Het is fijn als u deze afspraken ook met jouw kind(eren) bespreekt, als dit mogelijk is. De onderstaande maatregelen gaan in na de meivakantie per 11 mei 2020.

Piccolini heeft de intentie om de 1,5-meter-regel na te leven voor iedereen vanaf 12 jaar. Dit lukt alleen als jullie je samen met ons aan de nieuwe afspraken houden. De kinderen die bij ons worden opgevangen hoeven zich niet aan deze regel te houden.

Aanpak organisatie en aanbod 1,5-meter opvang.

Organisatie

Alle kinderen mogen volgens contract naar de opvang komen. Ruilen en extra dagen aanvragen is mogelijk, zoals altijd via Konnect. Omdat iedereen boven de 12 jaar zich aan strikte regels moet houden is het belangrijk dat wij samen met de oudercommissie een prettige en veilige organisatie te realiseren.

We hebben bij het maken van deze organisatie gekeken naar:

  • Veiligheid van kinderen en leidsters
  • Belastbaarheid van het team.
  • Looproutes binnen voor werknemers
  • Brengen en halen

Looproutes binnen Piccolini

Voor de ruimte die ieder kind nodig heeft houden we een minimum aan van 3,5 m2 per kind. Dit is niet anders dan normaal. Per groep werken we met 2 á 3 leidsters op een groep. De leidsters weten dat zij 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Een baby zal bijvoorbeeld via een evacuatie bed worden overgedragen.

Als het lekker weer is, zullen de groepen zoveel mogelijk buiten zijn. Er zijn veel minder risico’s in de buitenlucht en ook nog gezond! Natuurlijk maken wij gebruik van schaduwplekken en smeren wij de kinderen iedere 2 uur in met zonnebrand.

Brengen en halen

We beginnen met gefaseerd brengen en ophalen, zodat ouders elkaar minder zullen ontmoeten voor het pand. Iedere groep krijgt 20 minuten de tijd. Alle kinderen worden gebracht via de hoofdingang. Dit geldt voor beide vestigingen. Per keer mag er 1 ouder aanwezig zijn in de hal om afscheid te nemen en de spulletjes aan de kapstok te hangen. Bij binnenkomst is de brengende ouder verplicht eerst de handen te desinfecteren, door het desinfectiemiddel in de hal voor minimaal 30 seconden in de handen te wrijven. Buiten kan er een rij worden gevormd, waarbij alle volwassen 1,5 meter afstand van elkaar houden. We zullen de stoep markeren met afstandsmarkeringstape, zodat ouders kunnen zien waar zij mogen staan.

Brengen Halen
Bamboo 8:00-8:20 17:00-17:20
Lotus 8:20-8:40 17:20-17:40
Bonsai 8:40-9:00 17:40-18:00
Wolkje 8:00-8:20 17:00-17:20
Rainbow 8:30-8:50 17:40-18:00

Als het tijdvak niet mogelijk is i.v.m. een vitaal beroep ontvangen wij graag een mail van u. We zullen dan samen kijken naar een gepaste oplossing. Als u gebruik wil maken van extra tijd vóór 8:00 uur of na 18:00 uur kunt u dit via Konnect aanvragen.

Ouders zijn helaas niet welkom op de groepen. Er zal een leidster klaar staan om jouw kindje op 1,5 meter afstand aan te nemen. Ook zal er een evacuatie bed klaar staan om een kindje die nog niet kan lopen op deze manier veilig over te laten nemen. We zetten het bed voor de deuropening naar de hal. Op deze manier kunt u makkelijk 1,5 meter afstand houden van de leidster.

In het begin zal het afscheid voor sommige kinderen moeilijk worden. De meeste kinderen zijn 6 weken bij papa en mama geweest en hebben de tijd nodig om opnieuw te wennen. Onze leidsters staan klaar om je kindje alle liefde en warmte te geven. Kort voor het raam zwaaien mag natuurlijk wel. Probeer een langer afscheidsritueel alvast thuis te doen of onderweg naar Piccolini. Uit ervaring is wel gebleken dat een kort afscheid makkelijker is voor het kind dan een lang afscheid. Daar zullen wij onze kracht uit moeten halen.

Was jouw handen en die van de kinderen voordat u van huis gaat en was je handen voordat dat jij het kind weer komt ophalen!!! Ouders met milde klachten mogen NIET komen brengen en halen.

Heeft u meer kinderen Bij Piccolini, dan houdt u de tijd van jouw jongste kind aan.

Wennen

De meeste kinderen zijn al weken niet bij Piccolini geweest en zullen opnieuw moeten wennen. Omdat de persoonlijke overdracht korter is dan normaal, willen wij jullie vragen zoveel mogelijk informatie over je kindje met ons te delen via Konnect. We zouden het in ieder geval fijn vinden als iedere ouder op uiterlijk 10 Mei een dagboek bericht verstuurd naar de leidsters over hoe het de afgelopen weken is gegaan met je kind en of er bijzonderheden zijn. Vervolgens is het handig als de leidsters voor iedere opvang dag een kleine overdracht van jouw kindje krijgen via het dagboek. Zo voorkomen we lange rijen tijdens het brengen.

We kunnen ons voorstellen dat sommige ouders het spannend vinden hun kindje direct volledige dagen te brengen. In dat geval staan wij er voor open een wendag in te plannen. Dit moet dan wel op een contractdag, omdat wij zoveel wendagen niet buiten de contractdag kunnen plannen. Als u dit liever heeft kunt u contact opnemen met de vestiging en deze wendag afspreken met een leidster.

Zieke leidsters

Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de leidsters. Leidsters kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Met (milde) symptomen, zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Dit is conform de richtlijn van het RIVM/de GGD. Leidsters kunnen hun werk hervatten nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een leidsters ziek is, wordt er gekeken of er een eventueel een invaller beschikbaar is. Als wij i.v.m. overmacht door het coronavirus te weinig leidsters hebben vangen wij als eerst de kinderen op, waarvan een ouders een cruciaal beroep heeft. De ouders van kinderen die op dat moment niet kunnen komen zullen in dit geval niet voor deze dag betalen.

Als wij onvoldoende leidsters hebben i.v.m. ziekte en er is geen invalkracht beschikbaar, zullen wij de ouders die hun kind hierdoor niet kunnen brengen persoonlijk bellen. Bij geen gehoor laten we een bericht achter. Daarnaast zullen wij een bericht versturen via Konnect. Dit is echt in uiterste nood. Wij zullen er alles aan doen om deze situatie te voorkomen.

Zieke kinderen

Kinderen kunnen naar Piccolini komen als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Met (milde) symptomen zoals een verkoudheid, moeten kinderen thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle andere gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 14 dagen lang vrij is gebleven van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid. Signaleert een leidster dat een ouder of kind bij Piccolini één van bovenstaande klachten heeft dan treedt de leidster in overleg met de directie. Als de directie niet bereikbaar is, overlegt de leidster met een collega die als BHV’er is aangesteld. Indien nodig worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.

Handen wassen, hoesten of niezen

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt minimaal 20 seconden. De leidsters en kinderen wassen op regelmatige basis de handen (maximale interval twee uur tussen wasbeurten). Kinderen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen. (filmpje, liedje, instructie). De kinderen drogen hun handen af met papieren tissues. In alle groepen worden tissueboxen en zeepdispensers neergezet.

De leidsters en kinderen moeten hun handen wassen bij aankomst, na een toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten en niezen en na het buiten spelen. De leidsters leren de kinderen om te niezen in hun elleboog en leren ze om contact van handen met ogen en mond te vermijden.

Eten en drinken

Leidsters moeten goed hun handen wassen bij het bereiden van eten en drinken. Kinderen mogen bij verjaardagen geen traktaties meenemen en uitdelen. Uiteraard wordt met de kinderen in de groep wel gezongen voor de jarige en maken wij er alsnog een feestje van.

Schoonmaak

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken en toiletbrillen

  • Toiletten moeten minimaal twee keer per dag worden schoongemaakt.
  • Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de groep (tafels, wastafel e.d.) gereinigd met desinfecterende spray.
  • Vuilnisbakken, vloeren etc. wordt op dagelijkse basis gedaan volgens het schoonmaakrooster

Wij begrijpen dat dit een hoop informatie is en dat wij veel van jullie vragen. Maar alleen als wij met z’n allen zorgen voor een veilige opvang kunnen wij open blijven. We willen jullie dan ook alvast bedanken voor jullie medewerking en wensen jullie ontzettend veel sterkte in deze moeilijke tijd. Samen staan we sterk. We maken er hoe dan ook een mooie tijd van ‘’waar een kind, kind kan zijn’’.

Met vriendelijke groet,

Friska Fischer en Kelly van der Linden

Directrices Kinderopvang Piccolini

 

Bekijk PDF versie

 

Bekijk Engelstalig versie