Kinderopvang vissie

Visie

  >  Visie

De visie van
Kinderopvang Picciolini

Bij Kinderopvang Piccolini werken we vanuit een gecombineerde visie. Twee visies dus, waar we van beide standpunten de sterkste kenmerken hebben gecombineerd tot één werkwijze. Onze visie hebben wij gecreëerd vanuit de pedagogische benadering van Reggio Emilia en het Jenaplan. Piccolini werkt niet volgens één specifieke visie, omdat wij van mening zijn dat iedere visie sterke en wat minder sterke punten biedt. Door enkel de sterke punten te combineren tot onze werkwijze, zijn wij succesvol uitgegroeid tot de organisatie die wij vandaag de dag mogen zijn.

Visie kinderopvang

Openingstijden

Maandag 6:30 - 19:30
Dinsdag 6:30 - 19:30
Woensdag 6:30 - 19:30
Donderdag 6:30 - 19:30
Vrijdag 6:30 - 19:30

Begeleidingsplan kinderopvang

Visie kinderopvang

Jenaplan

Piccolini werkt zoals bij de pedagogische benadering het Jenaplan gebruikelijk is met kringtijden en vieringen. Er worden kringgesprekken gehouden en vieringen gevierd. Volgens de jenaplan methode leren kinderen namelijk veel door samen te praten en spelen. Wereldorientatie is het hoofddoel van deze onderwijsmethode. Leren leven in relaties (met natuur, samenleving, cultuur, jezelf, etc) en leren nadenken over deze relaties.

Zelfstandigheid

Wij leren de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig te zijn. Dit bereiken we al hen te stimuleren zelf bewust te zijn van de simpelste zaken. Door bijvoorbeeld zelf te helpen bij het omkleden, de tafel te dekken, op te ruimen, enz. Dit doen wij spelenderwijs zodat het kind het juist leuk vindt om zelfstandig te zijn.

Wisselenden thema’s

Ieder maand werken we met een ander thema. De activiteiten en de versiering van de groepen worden hier constant op aangepast. We hebben dagelijks één of twee kringtijden waar we liedjes zingen, verhalen vertellen en naar elkaar luisteren. Verder vieren wij alle bekenden feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Halloween, Carnaval en Pasen erg uitgebreid. Ook besteden wij tijd aan vrij spel, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen door van elkaar te leren en werken aan sociaal contact.

Reggio Emilia

Kinderopvang Piccolini bekijkt en observeert het kind vanuit de pedagogische benadering van Reggio Emilia. Dankzij de conclusies uit deze observatie wordt het ‘lesmateriaal’ aan het kind aangepast en niet andersom. Op deze wijze krijgt een kind veel sneller materiaal dat bij het kind past. Dit stimuleert sneller een groei en tackelt veel sneller een eventuele achterstand.

Observatie en interpretatie

Er wordt behalve de dagelijkse methode ook jaarlijks een uitgebreidere observatie gedaan. Deze observatie is nodig om te zien wat de behoefte is van het kind en hoe het kind zich ontwikkelt. Deze ontwikkelingen worden bijgehouden in de zogenoemde observatieformulieren die wij intern en met de ouders/verzorgers bespreken. Zo ontstaat er een heel duidelijk beeld van de ontwikkeling die het kind doormaakt.

Tweetalig

Bij Piccolini leren de kinderen spelenderwijs kennis te maken met de Engelse taal. Nederlandse kinderen leren Engels en de internationale kinderen leren op hun beurt weer Nederlands. Bij het aanleren van een vreemde taal wordt er goed gekeken naar het kind, zodat de taal in eigen tempo en eigen manier kan worden aangeleerd.

Benut de successen

Kinderopvang Piccolini gaat uit van wat kinderen wel kunnen en niet van wat kinderen niet kunnen. Als een kind ergens goed in is wordt dit gestimuleerd met complimentjes en wordt het kind begeleid hiermee verder te gaan. Dit is goed voor hert zelfvertrouwen van het kind. Elk kind ontwikkeld in zijn of haar eigen tempo. Wij bij Piccolini hebben vertrouwen in de eigen krachten van het kind.

Ruimtelijk en rust

Alle groepen binnen Piccolini zijn lichte, huiselijke ruimtes. Ruimtes die zo zijn ingericht dat het kind zich uitgedaagd voelt tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren. Wij hebben gebruik gemaakt van lichte en natuurlijke kleuren, waardoor er rust wordt uitgestraald. Wij maken gebruik van natuurlijke materialen, zoals houten speelgoed. Piccolini zorgt dat er voldoende speelgoed aanwezig is, maar geen overvloed aan, omdat het niet goed is voor kinderen om dagelijks te veel prikkels en indrukken te verwerken.
Onze medewerkers begeleiden het kind op het gebied van zelfstandigheid, creatieve vaardigheid en het ontwikkelen van een eigen identiteit.

Ons team

Kinderopvang Piccolini personeel Eigenaresse
Kelly van der Linden
Kinderopvang Piccolini personeel Eigenaresse
Friska Fischer