Kinderopvang Piccolini nieuws header

Nieuws

  >  Nieuws

Dit is het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Piccolini. In het beleidsplan worden de pedagogische visie en werkwijze beschreven. Het pedagogisch beleid is geschreven voor de organisatie en de werknemers, om richting te geven aan de werkwijze. Het pedagogisch beleidsplan wordt zo nodig gecontroleerd en waar nodig aangepast. Kinderopvang Piccolini bestaat uit twee vestigingen. De vestiging Home in oud-Rijswijk en

Children’s day-care centres will be opened 11 May. We are very happy and excited about the fact that Piccolini will open her doors again after the May holidays. We are preparing for the reopening and are taking into the account the 1.5-metre society. There will be stricter agreements on hygiene measures and the fetching and bringing of your child(ren).

Kinderdagverblijven gaan per 11 mei volledig open. Wij zijn heel blij dat Piccolini na de meivakantie weer open gaat en vinden het tegelijkertijd uiteraard ook spannend. We zijn ons aan het voorbereiden op de heropening van de opvang en houden rekening met de 1,5-meter samenleving. We gaan dan ook striktere afspraken maken over hygiënemaatregelen en het halen en brengen